Algemene voorwaarden

Voor het op welke wijze dan ook, maar anders dan voor eigen niet-(semi)commercieel gebruik kopiëren, opslaan, opnemen, heruitgeven, verspreiden en/of zich toe-eigenen, doorzenden, verhandelen, verveelvoudigen en/of openbaarmaken van de Inhoud van de Website, dient vooraf schriftelijke toestemming te worden gevraagd.

 

Het is uitdrukkelijk niet toegestaan op welke manier dan ook wijzigingen aan te brengen op de Inhoud van de Website. De door het evenementenbureau voor de Website verzamelde gebruikersgegevens worden conform de Privacy Verklaring behandeld. Het evenementenbureau behoudt zich het recht voor gebruikers zonder opgaaf van redenen de toegang tot en/of het gebruik van de Website of bepaalde onderdelen daarvan en/of andere diensten te ontzeggen,

 

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alles wat er gebeurt in Borne?

Twitter [ #uitinborne ]