Cultureel Podium Bornse Synagoge


Cultureel Podium Bornse Synagoge is een kleinschalig podium waar u grootschalig kunt genieten. In de voormalige synagoge, gelegen in het fraaie 'Oud Borne', worden concerten, exposities, lezingen en voorstellingen verzorgd.

Vrijwilligers zorgen voor de programmering en de dagelijkse werkzaamheden.

 

Borne is een van de eerste plaatsen in Twente waar zich joden gevestigd hebben. Al in 1695 wordt een joodse inwoner vermeld. Gedurende bijna de hele 18e eeuw blijft het aantal joodse inwoners gering. Maar tegen het einde van die eeuw groeide het aantal joodse inwoners.

In 1811 vestigde Salomon Jacob Spanjaard zich als marskramer in het dorp; hij handelde o.a. in textiel. Spanjaard werd de leider van de joodse gemeenschap.

Dankzij hem is aan de Ennekerdijk een synagoge gebouwd die in 1843 in gebruik genomen is. In 1895 is er een joodse school naast gebouwd en in gebruik genomen en in 1897 een daaraan verbonden leraarswoning.

Tussen de school en de synagoge verrees tenslotte, in 1935, het rituele badhuis. Daarmee was in alle behoeften van een religieus centrum voorzien.

 

Het dorp Borne dankt zijn ontwikkeling voor een groot gedeelte aan de joodse familie Spanjaard. Salomon Jacob Spanjaard en zijn (klein)zonen zetten een bloeiende textielindustrie op. Rond 1910 bereikte de joodse gemeente van Borne zijn grootste omvang.

 

De Bornse synagoge is precies honderd jaar – van 1843 tot 1943 – in gebruik geweest. Door de tragische gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog bleek er na 1945 een te kleine joodse gemeenschap over gebleven te zijn om het gebruik van de synagoge en aanpalende gebouwen volgens de oorspronkelijke bedoelingen te kunnen voortzetten.

 

Er volgde een periode van wisselende bestemmingen en leegstand. In de tachtiger jaren werd het geheel gerestaureerd. De joodse school, inclusief ritueel badhuis, en de leraarswoning werden particuliere woonhuizen.

De voormalige synagoge is in 1986 Stichting Cultureel Podium Bornse Synagoge geworden.

Zo bleef een synagogecomplex bewaard dat, door zijn volledigheid, in Nederland uniek is.
Het geheel is een Rijksmonument.

 

Informatie

Adres:
Ennekerdijk 17
7622 ED Borne

secretariaat@bornsesynagoge.nl
http://bornsesynagoge.nl/

Openingstijden:

Iedere zondag van 14.00 tot 17.00 uur, tenzij anders vermeld. Raadpleeg de website.

 

 

 

 

Agenda

Er zijn geen activiteiten gevonden binnen de geselecteerde periode.

Blader door onze agenda


Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden van alles wat er gebeurt in Borne?

Twitter [ #uitinborne ]